Welkom Daniël en Menno

Klein Klouwenberg Boon is een erkend leerbedrijf en geeft studenten de

ruimte om werkervaring op te doen.

Deze week zijn Daniël en Menno gestart met hun stage bij Klein Klouwenberg Boon.

Daniël gaat zich bij Klein Klouwenberg Boon bezighouden met de Integrale Veiligheid van ons nieuwe pand aan de Maagdenburgstraat.

 

Menno.gaat zich bij Klein Klouwenberg Boon bezighouden met tekenen, engineering en de daarbij behorende taken.

 

WELKOM BIJ KLEIN KLOUWENBERG BOON!